ورود کاربر

گذرواژه را فراموش کردید؟

توضیحات
حداقل کارشناسی حسابداری
مهارت در زمینه استانداردهای مرتبط با حسابداری فروش
توان تجزیه و تحلیل بالا
حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه حسابداری فروش
تلفن
56233200-9
موبایل
09351673545
ایمیل
hrs@venusglass.net
تخصص
کارشناس ارشد حسابداری فروش